Các mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh 2021

Ngày gửi 21/05/2021

 -  2215 Lượt xem

1. Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Chi tiết như sau:
 
Từ 24/07 đến hết 11/05: Thí sinh đăng ký dự thi, điều chỉnh thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.  
 
Ngày 6/7/2021: Thí sinh làm thủ tục, nghe phổ biến que chế thi, lịch thi.
 
Ngày 7/7/2021:
Buổi sáng thí sinh làm bài thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút.
Buổi chiều thí sinh làm bài thi toán với thời gian 90 phút.  
 
Ngày 8/7/2021:
Buổi sáng thí sinh làm bài thi Khoa học tự nhiên, bài thi Khoa học xã hội với thời gian là 50 phút mỗi bài thi.
Buổi chiều thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ với thời gian là 60 phút.
 
Ngày 9/7/2021: Là thời gian dự phòng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 
Ngày 26/7/2021: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.
 
Chậm nhất ngày 28/7/2021: Bộ Giáo dục và Đào tạo xét công nhận tốt nghiệp THPT.
 
 
2. Điều kiện được xét tốt nghiệp THPT 2021: đối với thí sinh giáo dục THPT, thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do như sau:
 
- Thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, bao gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.
 
Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, bao gồm: Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển.
 
Thí sinh tự do đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

TT Tư vấn & Hướng nghiệp SV

Không tìm thấy sự kiện nào