Trắc nghiệm tính cách

Nếu cảm thấy đúng với bản thân thì cho nhiều sao hơn!

Câu 1. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp. Có tính cẩn thận, tỉ mỉ. Là người chu đáo, chính xác, đáng tin cậy.

Mức độ thích/đúng

Câu 2. Tôi có tính tự lập, óc suy nghĩ thực tế, nhanh chóng thích nghi, linh động với môi trường mới.

Mức độ thích/đúng

Câu 3. Thích quan sát, phân tích, nghiên cứu, thực hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Mức độ thích/đúng

Câu 4. Thích công việc tính toán, so sánh, ghi chép số liệu. Có thể dự kiến chi tiêu, ngân sách. Muốn làm việc với các con số, theo đúng quy trình, hướng dẫn.

Mức độ thích/đúng

Câu 5. Thích các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vì mục tiêu chung của xã hội. Mong muốn đóng góp để thế giới phát triển tốt đẹp hơn.

Mức độ thích/đúng

Câu 6. Biết lắng nghe, sẵn sàng phục vụ. Thích khuyên bảo, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn.

Mức độ thích/đúng

Câu 7. Thích điều khiển máy móc, thiết bị hoặc làm các công việc thủ công cắt, dán, đan móc. Làm các công việc mang tính thực hành.

Mức độ thích/đúng

Câu 8. Có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán. Thích hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá.

Mức độ thích/đúng

Câu 9. Thích làm việc ngoài thiên nhiên, ngoài trời. Làm các công việc thấy ngay được kết quả.

Mức độ thích/đúng

Câu 10. Tôi dễ xúc động, có trí tưởng tượng phong phú, thích tự do, không khuôn mẫu, bốc đồng.

Mức độ thích/đúng

Câu 11. Thích tìm hiểu, khám phá vấn đề mới. Có khả năng phân tích vấn đề. Có tính logic, suy nghĩ mạch lạc.

Mức độ thích/đúng

Câu 12. Là người thân thiện, thích giúp đỡ người khác. Thích gặp gỡ, làm việc với con người. Tự bản thân là người lịch thệp, tử tế.

Mức độ thích/đúng

Câu 13. Có năng khiếu âm nhạc. Thích thoải mái biểu lộ những ý thích riêng.

Mức độ thích/đúng

Câu 14. Thích các công việc quản lý, chỉ đạo, nhận xét, đánh giá. Thường đặt mục tiêu, kế hoạch, quyết định trong cuộc sống.

Mức độ thích/đúng

Câu 15. Có thể chụp ảnh, quay phim, hoặc vẽ tranh, trang trí, điêu khắc. Khả năng diễn xuất, viết và trình bày ý tưởng.

Mức độ thích/đúng

Câu 16. Tôi có khả năng diễn đạt, tranh luận, thuyết phục người khác. Có tác động ảnh hưởng đến người khác, muốn họ phải kính trọng, vị nể.

Mức độ thích/đúng

Câu 17. Thích làm việc có nhiệm vụ, phân công rõ ràng. Làm các công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin. Thích lên kế hoạch và điều phối công việc.

Mức độ thích/đúng

Câu 18. Tôi là người có tính phiêu lưu, mạo hiểm, quyết đoán, năng động. Thích cạnh tranh và vượt lên người khác.

Mức độ thích/đúng
Đã trả lời 0/18 câu hỏi
Vui lòng hoàn thành tất cả câu hỏi
Không tìm thấy sự kiện nào