Xét tuyển trực tuyến

NHẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

(Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THCS/THPT)

Hướng dẫn nhập hồ sơ xét tuyển:

- Đối với thí sinh khối THPT: Sau khi có kết quả điểm học bạ HK1 hoặc HK2 lớp 12, hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia.

- Đối với thí sinh khối THCS hoặc đang học lớp 10, 11, 12: sau khi có kết quả đậu tốt nghiệp THCS.

=> Thí sinh đăng ký, vui lòng nhập đầy đủ các thông tin vào form mẫu dưới đây (lưu ý: gõ đầy đủ dấu tiếng Việt)

1. Thông tin thí sinh:

Họ và tên của thí sinh: (*)
CMND: (*)
Ngày sinh: (dd/mm/yyyy) (*)
Giới tính:
Đăng ký bậc học: (*)
Ngành học:(*)
Khối xét tuyển (*)
Thuộc đối tượng ưu tiên:
Khu vực:

- Nếu xét tuyển từ điểm Học bạ THPT/THBT thì điền đầy đủ thông tin ở mục 2 (không điền mục 3)

- Nếu xét tuyển từ điểm kỳ thi THPT quốc gia thì điền đầy đủ thông tin ở mục 3 (không điền mục 2)

2. Xét tuyển từ kết quả học bạ THPT/THBT:

Chọn cách xét tuyển

Bạn hãy nhập điểm theo thứ tự các môn:
Môn 1 :
Điểm HK 1 lớp 12 (*):
Điểm HK 2 lớp 12 (*):

Môn 2 :
Điểm HK 1 lớp 12 (*):
Điểm HK 2 lớp 12 (*):

Môn 3 :
Điểm HK 1 lớp 12 (*):
Điểm HK 2 lớp 12 (*):
Lưu ý nhập số điểm lẻ: vd 5.2, 6.5, 7.7
Đã học trường:
Hạnh kiểm 11:
Hạnh kiểm 12:

3. Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

Bạn hãy nhập điểm theo thứ tự các môn:
Mã đăng ký xét tuyển hoặc Số báo danh
Nhập đúng theo Mã ĐKXT hoặc Số báo danh được hiển thị trên giấy kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia
Nhập điểm Môn 1: (*)
Nhập điểm Môn 2: (*)
Nhập điểm Môn 3: (*)
Lưu ý nhập số điểm lẻ: vd 5.2, 6.5, 7.7

4. Thông tin liên lạc:

Điện thoại liên lạc: (*)
Email: (*)
Đề nghị thí sinh cung cấp số điện thoại chính xác để cán bộ tuyển sinh liên hệ
Tên & địa chỉ người nhận giấy báo trúng tuyển:
Cán bộ tư vấn:
Mã xác nhận : (*)
(*): Thông tin bắt buộc

Không tìm thấy sự kiện nào