Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM thông báo tuyển sinh

Ngày gửi 14/03/2023

 -  572 Lượt xem

 

Học Tại Cao đẳng Viễn Đông

Bằng Đại học được cấp bởi Đại Học Giao Thông Vận Tải

(Theo thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định kể từ ngày 01/03/2020 không ghi thông tin hình thức đào tạo lên văn bằng Đại học)

 

 

Tuyển sinh Viễn Đông

Không tìm thấy sự kiện nào