Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo tuyển sinh liên thông học ...

Ngày gửi 14/03/2023

 -  637 Lượt xem

 

Học Tại Cao đẳng Viễn Đông

Bằng Đại học được cấp bởi Đại Học Giao Thông Vận Tải

(Theo thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định kể từ ngày 01/03/2020 không ghi thông tin hình thức đào tạo lên văn bằng Đại học)

 

 

Tuyển sinh Viễn Đông

Không tìm thấy sự kiện nào